Liên hệ

Dot Grid Stationery
Địa chỉ:
- Số 11 ngõ 60 Nguyễn Lương Bằng (ngõ Giếng), Đống Đa, Hà Nội
- Số 121/61 Lê Thị Riêng, Q.1, TP. HCM 
Website: http://dotgrid.vn
Facebook: http://fb.com/dotgridbook/
Instagram: http://instagram.com/dotgridbook/
Shopee: http://shopee.vn/dotgridbook/
Hotline: 0966 866 265 (HN)-0866 183127 (SG)