Hướng dẫn sử dụng Dot Grid Affiliate Program Partner

Partner

Khi truy cập vào link đăng nhập, partner truy cập được trang đăng nhập.Partner vào được Trang quản trị dành cho partner:

Partner chỉ đăng nhập được khi đã có tài khoản partner (do Nhà bán hàng tạo hoặc partner đăng ký) và tài khoản đó phải trong trạng thái kích hoạt.
 

  • Link đăng ký: Đây là link đăng ký trở thành cộng tác viên đăng ký làm partner. Nhà bán hàng sử dụng link này gắn lên LandingPage, trang đối tác riêng biệt trên website hay trên các trang môi giới khác thu hút cộng tác viên đăng ký.

    Khi truy cập vào link đăng nhập này, partner truy cập được trang đăng ký.     Sau khi đã đăng ký, partner cần được Nhà bán hàng duyệt tài khoản thì tài khoản partner mới có hiệu lực.

Lưu ý:

Để ứng dụng Hara Affiliate Tracking có thể ghi nhận hoạt động và tính chiết khấu cho partner, partner cần chia sẻ liên kết dành riêng cho partner với ref=<mã giới thiệu>.

 

8. Thiết lập link dẫn đến trang sản phẩm cụ thể 

Đường dẫn ref của đối tác sẽ điều hướng người mua tới trang chủ của bạn. Trong trường hợp bạn muốn đường link ref của đối tác để có thể dẫn đến trang sản phẩm cụ thể thì bạn có thể thiết lập như hướng dẫn bên dưới.

 

Ví dụ nếu muốn tạo đường link ref  dẫn tới 1 sản phẩm cụ thể thì bạn thêm url sản phẩm vào trước link ref của đối tác như thế này https://dotgrid.vn/products/planner-2023?ref=100006

 

Trong đó, products/planner-2023 là url sản phẩm

 

?ref=100006 là link ref đối tác

 

Bạn có bao nhiêu sản phẩm muốn chiết khấu cho đối tác thì hãy setup từng link như vậy cho từng sản phẩm.

 

Khi đối tác gửi link này cho người mua hàng thì họ vào link đó mua thì đơn hàng sẽ ghi nhận tham số ref 100006 cho đối tác.

Và tài khoản của đối tác sẽ có đơn hàng này.