Tập giấy Note Desktop - Second Mansion

Brand | Khác
Giá ban đầu 64,000₫

Tập giấy Note để bàn dùng để lên kế hoạch và theo dõi công việc theo ngày, tuần và thời gian biểu.

- Kích thước: 127 x 200mm
- Số lượng: 60 tờ


ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM