Bút máy Lamy Aion Silver

Brand | Lamy
Giá ban đầu 1,550,000₫

Lamy Aion Silver 

Made in Germarny

Cỡ ngòi: EF

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM