Bút Kim Uni Pin - Ngòi 08

Brand | Uni
Giá ban đầu 34,000₫

Chiếc bút kim Uni Pin sử dụng loại mực chống nước, chống phai và không chứa axit đặc trưng của hãng. Những nét mực mảnh giúp nó trở thành công cụ hoàn hảo để vẽ kỹ thuật với lượng mực có thể viết được đến độ dài 2000 mét trước khi hết mực.

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM