Blog (7)

Lịch sử thương hiệu Tombow

Tombow Pencil Co., Ltd. được thành lập tại Nhật Bản vào năm 1913 với tư cách là nhà sản xuất chì...


Lịch sử thương hiệu Herbin

Herbin ban đầu là một thủy thủ, và từ nhiều hành trình đến Ấn Độ, ông đã mang về Paris công...


Đừng làm việc theo cảm hứng.

Thú thật, tôi thường không thích khi nghe người ta nói: "Mình chỉ làm việc được khi có cảm hứng". Cá...